Lyrics: Sarkodie – Wofa Kwame

Sarkodie - Wofa Kwame (Prod. By Gafacci)

Sarkodie – Wofa Kwame (Prod. By Gafacci) [Download]

INTRO

Hmmm!!aasefem.Nsɛmpii ɛna mepɛsɛ meka,tie!!
Deɛ ɛdi kan,mesrɛ montie,listen!!tie!!

VERSE 1

Papa bia yɛfrɛ no Wɔfa Kwame pɛsɛ ɔtu kwan
Na Wɔfa Kwame daeɛ so a nesɛ dabi ɔbɛnya bi aba fie na wapɛ bi asi dan
Nafɛfoɔ a ɔne ɔmobɔɔ ɔbra wɔ Akyem Agogo emu fa naa adikan
Ɔɔne ne yere Maa Julie ne neba Josephine abɛtena Community 4 aban
Ɛɛno nsosoa ɔmo hire
Ne yere kɔ kwan so Togo nanso mfasoɔ no sua
Na Bosome rent koraa yɛsɛn,ɔbɛtua awie na neba nso kɔtworɔ paper
Naso hyeɛ no wobɔ nabaso koraa na nebo afu ɔse :nyame bɛtua woka
Nadwen ayɛ no Visa Visa nti ɔso daeɛ koraa na wakem :agyei afa
Nso ɔbɛsɔre na wada
Ɔɔhyɛɛ aseɛ German.Embassy,ɛhɔ yɛbouncee no ten
Belgium coz newɔfase bi wɔ Ghent
Yaa ɔdi yaw sɛ ne family ne friends obia ntumi mma nente Wiemuhyɛn scent
Application forms nkoaa wafilli yɛkabomu a nka watwerɛ ɔnoa ne book
Embassy biaa wawura mu pɛn nti yɛhu nanim a na yama no ankɔnnwa ne juice
Aasefem
Wapa aba na monhu no mmɔbɔ
Na sesei deɛ ɔse ɔnya Lome koraa ɔbɛkɔ
Wokɔ ne fie a ɛnwom a ɔpɛ a ne Aporsor
Ne passport stamp ayɛ mu ma sei kyɔ
Sesiaa nanim agu ɛkorɔ
Wonnware nti nantem aporɔporɔ
Yɛbɛgyegye ntoboa de nakɔ Dubai nyɛ saa ɔbɛwu ansa na afe nakɔ aprɔ
Nti no:

CHORUS

Wɔfa Kwame abrɛ
ɔnka nesɛn koraa ansa moate aseɛ
Ɔɔnni abusua biaa na wawu adi adeɛ
Nti ɔdebɛfa soro anfa a ɔdebɛfa aseɛ hmm
Wɔfa Kwame abrɛ
ɔnka nesɛn koraa ansa moate aseɛ
Ɔɔnni abusua biaa na wawu adi adeɛ
Nti ɔdebɛfa soro anfa a ɔdebɛfa aseɛ aaah!!

INTERLUDE

ɛyɛ nsɛm pii..ɛnnɛ nsɛm no makyekere no bɔtɔ..Bɔkɔɔɔ..Wɔfa Kwame deɛ naabɛsen no,na meaa nso masɛm a mete ho na mebɛka yi
Tie!!

VERSE 2

ɔbaa bi amɛ mabrɛ ewiase
Wateetee mea sɛ woohwehwɛ mea gye nkwankwaannuase
Sɛ nsukɔm koraa nɛdwle mea watwi afa meso ɔbɛtumi aba mayie ase?
(No No)
Hwɛ,mate sika aware no.na ɔbɛkumi sesiaa koraa manim aguase
ɔmpɛ masɛm na wonhwɛ nani ase
Wama mɛsi meti ase
Aduane abɔme
Ayaasekɔm,ɔnoaa ɔnkɔ asɔre
Metenaa me baabi koraa nka meho atɔme
ɔndɔ me nankampɛsɛ obi adɔme
Menyɛɛ obia bɔne
ɔyɛ okumfodomfo
Abusua montu nefo
Sɛ bɔne bi na mayɛ mpo nka mede nkotodwe nɛbɛ pawkyɛw Maa Mle wonku menko
Obi mmɛgye me meewu oo
Maame kaeɛ oo
Kwasi kae oo
ɔbaa wookɔ ware no no medaeɛ mu ɔbaeɛ oo
ɔbaeɛ bɛkuu wo na woayie no ɔsaeɛ oo
Mantie afutuo makɔtua ho payo
Madi ahoɔfɛ akyi akɔfa Crocodile
Mabɛn mewuo ɔsɔfo prophecy
Neɛ mayɛ ama no na sɛ ɔbɛkae
Mea meyere mesuro senn kakai,How?
But tie,

CHORUS

Wɔfa Kwame abrɛ
ɔnka nesɛn koraa ansa moate aseɛ
Ɔɔnni abusua biaa na wawu adi adeɛ
Nti ɔdebɛfa soro anfa a ɔdebɛfa aseɛ hmm
Wɔfa Kwame abrɛ
ɔnka nesɛn koraa ansa moate aseɛ joo
Ɔɔnni abusua biaa na wawu adi adeɛ
Nti ɔdebɛfa soro anfa a ɔdebɛfa aseɛ Now!!
Aaahbah…What!!

Beat plays till fade out

Credit to Kay-L Rapstar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*